Provider of qualified people

ZAUFALI NAM

 

Wizja

DOSTARCZANIE WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU

 

 

MISJA

 

Naszym pierwszorzędnym celem jest świadczenie usług rekrutacyjnych opierających się na wzajemnej współpracy i dążeniu do osiągnięcia najlepszych wyników poprzez dostarczanie najwyższej klasy wykwalifikowanej siły roboczej, jak również bezwzględnym przestrzeganiu norweskich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

WARTOŚCI

 

 • ZASADA ELASTYCZNOŚCI
  Zawsze szukamy rozwiązań możliwych do dostosowania do oczekiwań i wymogów niezbędnych do realizacji powierzonych projektów.

 • ZASADA BEZPIECZEŃSTWA I WYDAJNOŚCI
  Wierzymy, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są nieodłącznie związane z wydajnością i jakością osiąganych efektów pracy.

 • ZASADA NIEUSTANNEGO ROZWOJU
  Pragniemy nieustannie rozwijać naszą kadrę oraz pracowników poprzez niezbędne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

 • ZASADA LOJALNOŚCI
  Pragniemy zawsze działać lojalnie, etycznie i wiernie wobec przyjętych założeń oraz współpracowników.