Celem spółki Amia jest kierowanie wykwalifikowanego personelu do pracy w Norwegii w branży stoczniowej oraz budowlanej. Naszą ambicją jest zatrudnianie najlepszych pracowników profesjonalnego wykonywania projektów na terenie Norwegii. Rzetelna realizacja powierzonych zleceń jest podstawą budowania długotrwałych relacji z norweskimi partnerami, jak i stabilnego zatrudnienia dla naszych pracowników. Dla realizacji celu naszej firmy kluczowym czynnikiem jest profesjonalny proces rekrutacji, której zadaniem jest wyselekcjonowanie właściwych pracowników.Wpisz swojego maila i dopisz się do newslettera1. Czy Amia jest pośrednikiem pracy?
Nie, Amia nie jest firmą pośrednictwa pracy. Amia jest pracodawcą oferującym zawarcie umowy o pracę, która będzie wykonywana na terenie Norwegii w stoczniach oraz na budowach, gdzie prowadzone są projekty we współpracy z norweskimi kontrahentami spółki Amia.

2. Czy Amia daje możliwość stabilnego zatrudnienia?
Tak. Funkcjonowanie spółki Amia opiera się na solidnej, perspektywicznej współpracy z norweskimi kontrahentami. Dzięki temu nasza firma jest stabilnym pracodawcą nastawionym na długotrwałą współpracę z wykwalifikowanymi pracownikami branży stoczniowej oraz budowlanej.

3. Czy Amia zatrudnia na norweskich warunkach?
Spółka zatrudnia pracowników w zgodzie z norweskimi przepisami i stawkami wynagrodzeń.

4. Czy do podjęcia pracy w Norwegii konieczne jest posiadanie paszportu?
Tak, każdy polski obywatel chcący podjąć legalną pracę na terenie Norwegii musi posiadać ważny paszport. Właśnie z tego powodu w procesie rekrutacji do pracy w naszej firmie prosimy kandydatów o dostarczenie kopii paszportu. W momencie rozpoczęcia pracy w naszej firmie, paszport nowego pracownika musi być ważny jeszcze przez minimum 6 miesięcy. Potwierdzenie wymogu posiadania ważnego paszportu znajdziesz na stronie ambasady Norwegii:
http://www.amb-norwegia.pl/tourism/touristinfogeneral/entrancetonorway.htm

5. Czy mogę liczyć na zwrot podatku w Norwegii?
Tak, masz sporą szansę na odzyskanie części zapłaconego podatku w Norwegii. Nasza firma pod koniec roku podatkowego pomoże Ci najkorzystniej rozliczyć się z norweskim Urzędem Skarbowym.

6. Czy wasza firma zatrudnia pracowników w zgodzie z przepisami norweskiego prawa?
Tak, nasza firma dokonuje wszelkich formalności związanych z wykonywaniem legalnej pracy na terenie Norwegii.

7. Czy będąc pracownikiem Amii jestem ubezpieczony?
Tak. Jako pracownik naszej firmy będziesz posiadał ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz wykonywanej pracy, pokrywające koszty leczenia za granicą. Spółka Amia wykupiła pakiet ubezpieczeń zbiorowych w norweskim towarzystwie ubezpieczeniowym. 

8. Jak dokładnie wygląda system rotacyjny w firmie?
Rotacja w naszej firmie wygląda następująco – 4 tygodnie pracy w Norwegii, a następnie 2 tygodnie w Polsce.
 

9. Ile godzin przepracuję w czasie jednego wyjazdu i w związku z tym jak kształtują się średnie zarobki?
Zgodnie z normami zatwierdzonymi przez związki zawodowe masz prawo przepracować całkowitą ilość godzin przypadającą na okres 6 tygodni w ciągu 4 tygodni. W tym czasie przepracujesz w granicach 215 - 240 godzin. W takim systemie możesz zarobić w przedziale 17–18 tysięcy koron norweskich netto, czyli około 8 -9 tysięcy polskich złotych.

10. Czy otrzymuję wyższą stawkę za nadgodziny?
Tak, po przepracowaniu 56,25 godzin w tygodniu, stawka za każdą następną godzinę pracy jest wyższa o 50% lub 100% od podstawowej stawki godzinowej.
 

11. Jaki rodzaj konta bankowego powinienem posiadać?
Wynagrodzenie wypłacane jest w koronach norweskich dlatego wymogiem koniecznym jest założenie walutowego konta w banku Nordea Polska. Ze względu na współpracę spółki Amia z bankiem Nordea, nasi pracownicy posiadają bardzo korzystne warunki przy otwarciu konta.
 

12. W jakim terminie jest wypłacane wynagrodzenie?
Pensje pracowników zostają wypłacane 15 dnia następnego miesiąca.
 

13. Jak wygląda kwestia zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu do miejsca pracy?
Nasza firma organizuje przelot z Polski do twojego miejsca pracy w Norwegii. Zakwaterowanie jest zapewnione na terenie stoczni (jednoosobowe pokoje) lub w kwaterach w domach prywatnych w najbliższym sąsiedztwie miejsca pracy. Wyżywienie obejmuje 3 obfite posiłki (szwedzki stół) w stoczniowej stołówce. Koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania są bezpośrednio odejmowane od wynagrodzenia pracownika, w łącznej wysokości 30 NOK od każdej przepracowanej godziny jednak nie więcej niż za 60 godzin tygodniowo.
 

14. Jakie wymogi muszę spełnić, aby móc otrzymać pracę w firmie?
Wymogiem koniecznym jest posiadanie co najmniej 5-letniego, udokumentowanego doświadczenia w branży stoczniowej. Kandydaci w zawodzie spawacz i monter powinni posiadać aktualne certyfikaty poświadczające ich umiejętności typu PRS, DNV, BV itp.
W przemyśle budowlanym obowiązuje minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie oraz przedstawienie dyplomu ukończenia szkoły budowlanej.

15. Czy konieczna jest znajomość angielskiego bądź norweskiego?
Nie, znajomość języka angielskiego lub norweskiego nie jest wymogiem koniecznym, aby otrzymać pracę w naszej firmie. Jest ona jednak bez wątpienia ogromnym atutem. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duży nacisk ze strony naszych norweskich partnerów na to, aby osoby zatrudnione mogły władać językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Ponadto, każdy z naszych pracowników posługujący się językiem norweskim lub angielskim na poziomie komunikatywnym, może liczy na dodatek wynoszący 4,60 koron za każdą godzinę pracy.
 

16. Czy Amia organizuje testy praktyczne jako cześć procesu rekrutacyjnego?
Tak, testy praktyczne mogą być wymaganą częścią procesu rekrutacyjnego. Są one organizowane w spółkach działających przy trójmiejskich stoczniach pod nadzorem doświadczonych fachowców.
 

17. Kto jest moją osobą kontaktową w czasie pobytu w Norwegii?
Nasza spółka posiada przedstawicielstwo w Bergen, zajmujące się kwestiami formalnymi związanymi z pobytem naszych pracowników na terenie Norwegii. Najbliższą osobą kontaktową w miejscu pracy jest prowadzący grupę czyli foreman. W każdej jednak sytuacji możesz dodatkowo kontaktować się ze swoim opiekunem kadrowym w Polsce.
 

18. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
Spółka Amia podchodzi do kryteriów wiekowych w sposób elastyczny, jednak istnieją określone ograniczenia wiekowe wprowadzone na życzenie naszych norweskich partnerów. Górną granicą wieku jest 50 lat.

19. Czy w każdym wypadku konieczne jest doświadczenie z branży stoczniowej?
Tak, dla osób ubiegających się o zatrudnienie w stoczni, doświadczenie z branży stoczniowej jest bezwzględnie wymagane.

20. Jak wygląda proces rekrutacji?
Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w biurze firmy AMIA w Gdyni (ulica Batorego 23). Wypełniony formularz wraz ze zdjęciem oraz kopią paszportu stanowią podstawowy komplet dokumentów. Jeżeli miejsce zamieszkania nie pozwala Państwu na osobiste dopełnienie formalności, istnieje możliwość przesłania dokumentów na adres elektroniczny naszego biura w Gdyni: gdynia@amia.pl
                                     

21. Czy wasza firma przywiązuję dużą wagę do zasad BHP?
Tak, nasza firma podchodzi bardzo poważnie do tematów związanych z bezpieczeństwem pracy. Aby spełnić norweskie przepisy przeprowadzamy dla naszych pracowników kursy BHP jeszcze przed wyjazdem do Norwegii. Mamy przejrzyste zasady dotyczące zachowania naszych pracowników – wymagamy profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków roboczych, dyscypliny oraz absolutnej trzeźwości w miejscu pracy. Nasza firma przeprowadza szeroki wachlarz szkoleń opartych na norweskich/skandynawskich przepisach BHP w takich dziedzinach jak: praca na wysokości, bezpieczne użycie narzędzi i maszyn, prace termiczne oraz praca z dżwigiem. Przeprowadzamy również wyspecjalizowany kurs bezpieczeństwa dla elektryków/elektromonterów oraz szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.   
 

22. Czy jestem zobowiązany przedstawić moje świadectwo zdrowia przed rozpoczęciem pracy w waszej firmie?
Tak, jest wymagane przedłożenie międzynarodowego świadectwa zdrowia. Nasza firma ma podpisaną umowę z lekarzem zakładowym, który przeprowadza badania kontrolne pracowników oraz służy im poradami. Oznacza to, że podczas pobytu w Norwegii, w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji zdrowotnej możesz zasięgnąć darmowej konsultacji medycznej u naszego lekarza w Polsce.

23. Czy monter/spawacz musi przejść jakieś szkolenia przed wyjazdem do pracy w Norwegii?

Tak, każdy polski monter i spawacz, który chce pracować na terenie Norwegii musi koniecznie uzyskać norweski certyfikat bezpiecznego wykonywania prac termicznych (norweskie "varme arbeider"). Certyfikat ten można uzyskać dzięki uczestnictwu w kursie dotyczącym prac termicznych oraz zdaniu egazminu kończącego ten kurs. Kurs odbywa się jeszcze w Polsce, przed wyjazdem pracownika na kontrakt w Norwegii.