Provider of qualified people

ZAUFALI NAM

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania odnośnie warunków pracy w Norwegii:

 

 1. Czy Amia jest pośrednikiem pracy?

  Nie, Amia nie jest firmą pośrednictwa pracy. Amia jest pracodawcą oferującym zawarcie umowy o pracę, która będzie wykonywana na terenie Norwegii w stoczniach, gdzie prowadzone są projekty we współpracy z norweskimi kontrahentami Amii.
   
 2. Czy Amia daje możliwość stabilnego zatrudnienia?

  Tak. Funkcjonowanie Amii opiera się na solidnej, perspektywicznej współpracy z norweskimi kontrahentami. Dzięki temu nasza firma jest stabilnym pracodawcą nastawionym na długotrwałą współpracę z wykwalifikowanymi pracownikami branży stoczniowej.
   
 3. Czy Amia zatrudnia na norweskich warunkach?

  Firma zatrudnia pracowników w zgodzie z norweskimi przepisami i stawkami wynagrodzeń.  
   
 4. Czy do podjęcia pracy w Norwegii konieczne jest posiadanie paszportu?

  Tak, każdy polski obywatel chcący podjąć legalną pracę na terenie Norwegii musi posiadać ważny paszport. Właśnie z tego powodu w procesie rekrutacji do pracy w naszej firmie prosimy kandydatów o dostarczenie kopii paszportu. W momencie rozpoczęcia pracy w naszej firmie, paszport nowego pracownika musi być ważny jeszcze przez minimum 6 miesięcy. Potwierdzenie wymogu posiadania ważnego paszportu znajdziesz na stronie ambasady Norwegii.
   
 5. Czy mogę liczyć na zwrot podatku w Norwegii?

  Tak, masz sporą szansę na odzyskanie części zapłaconego podatku w Norwegii. Nasza firma pod koniec roku podatkowego pomoże Ci najkorzystniej rozliczyć się z norweskim Urzędem Skarbowym.
   
 6. Czy wasza firma zatrudnia pracowników w zgodzie z przepisami norweskiego prawa?

  Tak, nasza firma dokonuje wszelkich formalności związanych z wykonywaniem legalnej pracy na terenie Norwegii.
   
 7. Czy będąc pracownikiem Amii jestem ubezpieczony?

  Tak. Jako pracownik naszej firmy będziesz posiadał ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz wykonywanej pracy, pokrywające koszty leczenia za granicą. Amia wykupiła pakiet ubezpieczeń zbiorowych w norweskim towarzystwie ubezpieczeniowym.
   
 8. Jak dokładnie wygląda system rotacyjny w firmie?

  Standardowa rotacja w naszej firmie wygląda następująco – 4 tygodnie pracy w Norwegii, a następnie 2 tygodnie w Polsce. Możliwe są także krótsze bądź dłuższe rotacje w zależności od wymogów stawianych przez kontrahenta.
   
 9. Jaki rodzaj konta bankowego powinienem posiadać?

  Wynagrodzenie wypłacane jest w koronach norweskich dlatego preferowane jest założenie konta walutowego. Ze względu na współpracę naszej firmy z bankiem Nordea, nasi pracownicy posiadają bardzo korzystne warunki przy otwarciu konta w tym banku.
   
 10. W jakim terminie jest wypłacane wynagrodzenie?

  Pensje pracowników zostają wypłacane 15 dnia następnego miesiąca.
   
 11. Jak wygląda kwestia zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu do miejsca pracy?

  Nasza firma organizuje oraz opłaca przelot z Polski do miejsca pracy w Norwegii. Zakwaterowanie jest zapewnione na terenie stoczni (jednoosobowe pokoje) lub w kwaterach w domach prywatnych w najbliższym sąsiedztwie miejsca pracy. Wyżywienie obejmuje 3 obfite posiłki (szwedzki stół) w stoczniowej stołówce. W przypadku braku stołówki firma wypłaca pracownikowi przed wyjazdem dodatek na wyżywienie.
   
 12. Jakie wymogi muszę spełnić, aby móc otrzymać pracę w firmie?

  Niezbędne jest posiadanie co najmniej 4-letniego, udokumentowanego doświadczenia w branży stoczniowej. Kandydaci powinni posiadać dodatkowe uprawnienia związane z wykonywanym zawodem:
  Spawacze – aktualne certyfikaty spawalnicze
  Monterzy kadłubów i rurociągów – kurs cięcia i sczepiania
  Elektromonterzy okrętowi – aktualny SEP oraz DSB
   
 13. Czy konieczna jest znajomość angielskiego bądź norweskiego?

  Nie, znajomość języka angielskiego lub norweskiego nie jest konieczna, aby otrzymać pracę w naszej firmie. Jest ona jednak bez wątpienia ogromnym atutem. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duży nacisk ze strony naszych norweskich partnerów na to, aby osoby zatrudnione mogły władać językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
   
 14. Czy Amia organizuje testy praktyczne jako cześć procesu rekrutacyjnego?

  Tak, testy praktyczne mogą być wymaganą częścią procesu rekrutacyjnego. Monterzy rurociągów okrętowych podczas składania dokumentów będą musieli wykazać się znajomością rysunku izometrycznego.
   
 15. Kto jest moją osobą kontaktową w czasie pobytu w Norwegii?

  Nasza firma posiada przedstawicielstwo w Bergen, zajmujące się kwestiami formalnymi związanymi z pobytem naszych pracowników na terenie Norwegii. Najbliższą osobą kontaktową w miejscu pracy jest prowadzący grupę czyli Foreman. W każdej jednak sytuacji możesz dodatkowo kontaktować się ze swoim opiekunem kadrowym w Polsce.
   
 16. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe?

  Amia podchodzi do kryteriów wiekowych w sposób elastyczny, jednak w zależności od projektu mogą być określone ograniczenia wiekowe wprowadzone na życzenie naszych norweskich partnerów.
   
 17. Czy w każdym wypadku konieczne jest doświadczenie z branży stoczniowej?

  Tak, dla osób ubiegających się o zatrudnienie w stoczni, doświadczenie z branży stoczniowej jest bezwzględnie wymagane.
   
 18. Jak wygląda proces rekrutacji?

  Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego w biurze firmy Amia lub na stronie internetowej. Wypełniony formularz wraz ze zdjęciem, kopią paszportu i dowodu osobistego, kopiami wymaganych certyfikatów i kursów oraz dokumentami potwierdzającymi doświadczenie stanowią podstawowy komplet dokumentów. Jeżeli miejsce zamieszkania nie pozwala Państwu na osobiste dopełnienie formalności, istnieje możliwość przesłania dokumentów on-line.
   
 19. Czy wasza firma przywiązuję dużą wagę do zasad BHP?

  Tak, nasza firma podchodzi bardzo poważnie do tematów związanych z bezpieczeństwem pracy. Aby spełnić norweskie przepisy przeprowadzamy dla naszych pracowników kursy BHP jeszcze przed wyjazdem do Norwegii. Mamy przejrzyste zasady dotyczące zachowania naszych pracowników – wymagamy profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków roboczych, dyscypliny oraz absolutnej trzeźwości w miejscu pracy. Nasza firma przeprowadza szeroki wachlarz szkoleń opartych na norweskich/skandynawskich przepisach BHP w takich dziedzinach jak: praca na wysokości, bezpieczne użycie narzędzi i maszyn, prace termiczne oraz praca z dźwigiem.
   
 20. Czy jestem zobowiązany przedstawić moje świadectwo zdrowia przed rozpoczęciem pracy w waszej firmie?

  Tak, każdy pracownik wyjeżdżający do Norwegii poprzez naszą firmę jest zobowiązany do posiadania aktualnego świadectwa zdrowia. Nasza firma ma podpisaną umowę z lekarzem zakładowym, który przeprowadza badania kontrolne pracowników oraz służy im poradami. Oznacza to, że podczas pobytu w Norwegii, w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji zdrowotnej możesz zasięgnąć darmowej konsultacji medycznej u naszego lekarza w Polsce.  Pracownicy są kierowani na badania do naszego lekarza zakładowego w dniach poprzedzających wyjazd.
   
 21. Czy muszę przejść jakieś szkolenia przed wyjazdem do pracy w Norwegii?

  Tak, każdy pracownik Amii, który chce pracować na terenie Norwegii musi koniecznie posiadać norweski certyfikat bezpiecznego wykonywania prac termicznych (nor. "varme arbeider", ang. Hot Work). Osoby nie posiadające takiego certyfikatu mogą uzyskać go dzięki uczestnictwu w kursie dotyczącym prac termicznych oraz zdaniu egzaminu kończącego ten kurs. Kurs odbywa się jeszcze w Polsce, przed wyjazdem pracownika na kontrakt w Norwegii.  Z obowiązku posiadania tego certyfikatu wyłączeni są elektromonterzy.